Categories

FarmVille – Hur fiskar man?

När du nått nivå 27 kan du låsa upp fiskestugan och hjälpredan Fredrik Spögren. När du byggt klart fiskestugan låser du upp olika fiskeplatser i takt med att du når nya nivåer. Varje fiskeplats innehåller unika fiskar och du måste ha rätt fiskedrag innan du kan fiska. Du kan tillverka fiskedrag i fiskedragsmaskinen.Tryck på fiskeplatsen och sätt ut en hjälpreda specialiserad på fiske. I exemplet nedan visas fiskeplatsen för tonfisk, där man måste ha ett tonfiskdrag för att slutföra fisket. Du kan även se hur lång tid fisket tar och vilka belöningar du kan få när det är klart.En grön cirkelmätare visar att din hjälpreda arbetar. Tryck på den för att få mer information eller snabba på fisket med juveler.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE