Categories

FarmVille 3 – ฉันจะเล่นเควสต์สัตว์ได้อย่างไร

สร้างสถานีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นในไร่ของคุณเพื่อปลดล็อกเควสต์สัตว์ คุณส่งสัตว์ต่างแดนออกล่าได้ด้วยการแตะสถานีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือปุ่มแผนที่ในไร่ของคุณ คุณสามารถดูเควสต์ทั้งหมดที่มีให้และระยะเวลาของเควสต์ได้จากบนแผนที่ แต่ละเควสต์ต้องใช้เวลาทำสักระยะจึงเสร็จ และต้องใช้สัตว์ต่างแดนเฉพาะตัวเลือกสัตว์ต่างแดนจากคอลเลกชันของคุณ แล้วเริ่มล่าไอเท็มหายากด้วยการใช้อาหารสัตว์ต่างแดน โอกาสทำภารกิจสัตว์สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับพลังของสัตว์ต่างแดน ประเภทของมัน และทักษะสัตว์ที่ต้องใช้ในภารกิจ ฝึกสัตว์ต่างแดนของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำเควสต์สำเร็จและชิงทุกรางวัลในเควสต์มาครองเมื่อทำเควสต์เสร็จแล้ว ให้แตะปุ่มแสดงผลลัพธ์แล้วเก็บรวบรวมรางวัลของคุณ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE