Categories

Mobile Legends – Cách đồng bộ/bỏ đồng bộ hoá bạn bè FB

Nếu tài khoản game của bạn liên kết với Facebook, nhưng danh sách bạn bè trong game không hiển thị bạn bè trên Facebook của bạn, thì hãy thử gỡ liên kết game với FB, và sau đó liên kết lại với FB một lần nữa.

Nếu vẫn gặp tình trạng trên, bạn hãy báo cáo lại cho chúng tôi qua phiếu phản hồi bạn bè FB trong đơn phản hồi lỗi tại mục CSKH.

Nếu bạn muốn bỏ đồng bộ bạn bè FB vào game, bạn có thử các bước sau:

Mở ứng dụng FB, nhấp Cài Đặt > Ứng Dụng và Trang Web -> đăng nhập bằng tài khoản Facebook, nhấp Sửa để tìm game MLBB, nhấp Xem và tắt đồng bộ danh sách bạn bè.

image.pngimage.png

image.pngimage.pngimage.png_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton