Categories

Mobile Legends – Làm sao để đối phó với các cảnh báo về rủi ro của tài khoản trong game?

Khi nạp kim cương, tặng hay phát quà, đừng lo lắng nếu bạn nhận được cảnh báo “rủi ro tài khoản” trong game. Nguyên nhân xảy ra vấn đề này thường vì bạn đổi thiết bị sử dụng. Để có thể gia tăng bảo mật cho tài khoản của bạn, chúng tôi đã tạm thời giới hạn các tính năng liên quan tới kim cương. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ CSKH, họ sẽ gỡ bỏ mọi giới hạn cho bạn sau khi hoàn tất quá trình xác minh tài khoản của bạn.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton