Categories

Golf Clash Guide – โทเค็นฝึกฝนมีระยะเวลานานเพียงใด?

โทเค็นฝึกฝนจะมีอายุทั้งหมด 5 ซีซั่นนับจากการเก็บรวบรวมครั้งแรก คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนในกล่องจดหมายเมื่อโทเค็นฝึกฝนใกล้จะหมดอายุ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE