Categories

Golf Clash Guide – เหตุใดหีบหลักเสาจึงไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป?

หีบหลักเสาถูกแทนที่ด้วยหีบซีซั่นแล้ว สิ่งเหล่านี้สามารถรับได้ฟรีโดยการติดตามรางวัลฟรี เนื้อหาเดียวกันทั้งหมดที่เคยพบในหีบหลักเสาจะพบได้ในหีบซีซั่นและสามารถรับได้กับระบบเกมที่เทียบเท่ากัน

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE