Categories

Golf Clash Guide – Hạng giải đấu được quyết định như nào?

Hạng giải đấu được quyết định bởi Hạng Kỹ năng của bạn. Bạn có thể xem Hạng Kỹ năng của bạn ở mỗi tùy chọn độ khó giải đấu bằng cách vào giải đấu. Hạng Kỹ năng của bạn được tính toán bằng cách phân tích kết quả giải đấu trước đó của bạn và tiến độ giải đấu 1 – 1. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo hạng giải đấu công bằng hơn cho các gôn thủ. Để biết thêm thông tin về cách Hạng Kỹ năng được tính toán, vui lòng xem FAQ của chúng tôi tại đây.https://bit.ly/34Zi2eDBạn sẽ luôn được phân vào hạng giải đấu với gôn thủ có Hạng Kỹ năng tương đương.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE