Categories

Golf Clash Guide – Sao tin nhắn chat lại hiện hình dấu sao?

Golf Clash sử dụng bộ lọc kiểm duyệt để ngăn sử dụng ngôn từ kích động trong bảng chat hội, trong đặt tên người dùng, tên hội và mô tả hội. Nếu một từ hoặc cụm từ bị coi là mang tính kích động, từ đó sẽ bị thay bằng các dấu sao. Chúng tôi mong muốn Golf Clash sẽ không có những ngôn từ hay nội dung khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Đây là một yếu tố rất quan trọng đối với chúng tôi.Chúng tôi luôn cập nhật bộ lọc kiểm duyệt, vậy nên hãy thông cảm nếu có những từ bị thay bằng dấu sao một cách vô lý nhé. Đôi lúc bộ lọc kiểm duyệt cũng hơi nhạy cảm quá.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE