Categories

Dawn of Titans – Endringer av milepæler og rangeringsbelønninger i Alliansekrig-begivenheter

Vi har nylig introdusert en rekke endringer i milepælene og rangeringsbelønningene for spesifikke Alliansekrig-begivenheter i Dawn of Titans. I flere måneder har teamet vårt jobbet hardt med å analysere spillerdata under begivenhetene, på jakt etter måter å forbedre belønningen for de som deltar i begivenhetene på, ved å tjene sjeler. Som et resultatet av dette, har vi gjort en rekke endringer av milepælebelønningene de seks månedene som har gått, blant annet:

 • Økning i antallet tilgjengelige portalsteiner
 • Økning i antallet tilgjengelige juveler
 • Økning i antallet tilgjengelige begivenhetssymboler
 • Økning i antallet rariteter fra XP-eliksirer.
 • Flere 4* titaner tilgjengelige under utvalgte begivenheter.
 • Flere 4* relikvier tilgjengelige under utvalgte begivenheter.
 • Økning i antallet valgte titaner som gir en 1,4x økning for utvalgte begivenheter.

Med disse endringene har vi som mål å øke deltakelse i begivenheter i spillerbasen, fra et lavt nivå til det maksimale antallet spillere. Ved å legge til flere portalsteiner i milepælerbanen, gir vi f.eks. nå en mer direkte mulighet for et større spekter spillere til å delta i begivenheter og oppnå et høyere antall sjeler enn før.I tillegg til disse oppdateringene, har vi også gjort endringer av rangeringsbelønninger for utvalgte helgebegivenheter. For fremtidige alliansekriger (fra 18. mars 2021) vil rangeringsbelønninger i stor grad følge malen nedenfor (kan endres):På rangering 1:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 60
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 40–50

På rangering 2:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 50
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 30–40

På rangering 3:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 40
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 20–30

På rangering 4–5:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 30
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 10–20

På rangering 6–10:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 20
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 5–10

På rangering 11–50:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 10
 • Tidligere belønning: Begivenhetstitan på nivå 1

På rangering 51–100:

 • Ny belønning: Begivenhetstitan på nivå 1
 • Tidligere belønning: Viderekommen titan på nivå 5

På rangering 101–250:

 • Ny belønning: Elementsymbol med begivenhetstema (f.eks. tomhetselementsymbol)
 • Tidligere belønning: 4000 juveler

På rangering 251–500:

 • Ny belønning: Alle elementsymbol
 • Tidligere belønning: 3,000 juveler

På rangering 501–750:

 • Ny belønning: 2000 juveler
 • Tidligere belønning: 2,000 juveler

På rangering 751–1000:

 • Ny belønning: 1200 juveler
 • Tidligere belønning: 1200 juveler

På rangering 751–1000:

 • Ny belønning: 600 juveler
 • Tidligere belønning: 600 juveler

På rangering 751–1000:

 • Ny belønning: 200 juveler
 • Tidligere belønning: 200 juveler

Med disse endringene har vi som mål å øke verdien for alle spillere når de klatrer i rangeringssystemet, og redusere friksjonen for allianser og allianseledere som forårsakes av forsøk på å falle eller klatre på resultattavlene, ofte i løpe av de siste timene før en begivenhet avsluttes.I tillegg vil vi belønne flere spillere med hovedtitanen for begivenheten, og tilbyr nok 4* titaner til å gi enda flere spillere en sjanse til å konkurrere i høyere ligaer og benytte seg av Titanprestisje-funksjonen, som ble introdusert i spillet i fjor. Ved å doble antall allianser som blir belønnet med hovedtitanen for begivenheten (økning fra topp 50 til topp 100), tror vi at det å oppnå en sterk meta-titan nå er mer oppnåelig for et betydelig antall spillere.Det bør også nevnes at noen av disse endringene er gjort for å motvirke utilsiktet eller ubalansert atferd vi oppdaget under analysen av deltakelse i begivenheter. For eksempel brukte noen spillere visse spillestiler for å oppnå rangeringsbelønninger med lav deltakelse og et antall sjeler som ikke gjenspeilet intensjonen til poengtavlene og alliansekrig-begivenhetene. Vi mener at spillerne skal belønnes for deres deltakelse og innsats, og allianser bør anerkjennes for å slå seg sammen, maksimere antallet sitt, og sette mål for medlemmene sine ved hver begivenhet. Vi ønsker ikke å stimulere sparking av alliansemedlemmer, bytte av allianser eller det å hindre medlemmer i å tjene flere sjeler.Som med alle endringer i spillet, vil vi overvåke responsen fra spillerne nøye, og vi vil fortsette å gjøre endringer hvis vi føler at det er nødvendig. Vi vil minne samfunnet på at vi tar alle tilbakemeldinger fra alle kanalene til ettertanke, og vi takker for at du tar kontakt med oss for å fortelle oss hva du synes om alle aspekter av Dawn of Titans. Vi er utrolig takknemlige og stolte av det sterke samfunnet som DoT har utviklet gjennom årene, og vi håper du ser frem til våre kommende begivenheter med helt nye panteoner av titaner og spennende nye historier.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dawn of Titans Game GUIDE