Categories

Dawn of Titans – Ändringar för milstolpe-och rankningsbelöningar i allianskrigsevenemang

Vi har nyligen infört ett antal förändringar för milstolpe-och rankningsbelöningarna i allianskrigsevenemangen i Dawn of Titans. Vårt team har under ett antal månader arbetat hårt med att analysera spelardata från evenemangen. Skälet var att vi ville förbättra belöningarna för de som deltar i evenemangen genom att vinna själar. Det hela resulterade i att vi gjorde ett antal ändringar i milstolpebelöningarna under de senaste sex månaderna, till exempel:

 • Ökat antal portalstenar.
 • Ökat antal juveler.
 • Ökat antal evenemangspolletter.
 • Ökat antal eller sällsynthet för XP-drycker i belöningsspåret.
 • Fler 4-stjärniga titaner tillgängliga under särskilda evenemang.
 • Fler 4-stjärniga reliker tillgängliga under särskilda evenemang.
 • Ökat antal utvalda titaner som ger en 1,4 gångers ökning för särskilda evenemang.

Målet med de här ändringarna är att öka hela spelarbasens deltagande i evenemanget, från spelare på låg nivå till de som nått maxnivå. Till exempel, genom att lägga till fler portalstenar till milstolpespåret gör vi det nu möjligt för en större spelarbredd att direkt delta i evenemang och vinna fler själar än någonsin tidigare.Utöver dessa uppdateringar har vi även gjort ändringar i rankingsbelöningarna för särskilda helgevenemang. För allianskrig i framtiden (med start 18 mars 2021) kommer rankningsbelöningarna i stort sett följa mallen nedan (kan komma att ändras):Rankning 1:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 60
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 40–50

Rankning 2:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 50
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 30–40

Rankning 3:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 40
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 20–30

Rankning 4–5:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 30
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 10–20

Rankning 6–10:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 20
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 5–10

Rankning 11–50:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 10
 • Föregående belöning: Evenemangstitan nivå 1

Rankning 51–100:

 • Ny belöning: Evenemangstitan nivå 1
 • Föregående belöning: Mellantitan nivå 5

Rankning 101–250:

 • Ny belöning: Elementpollett med evenemangstema (t.ex. pollett för tomhetselement)
 • Föregående belöning: 4000 juveler

Rankning 251–500:

 • Ny belöning: Pollett för alla element
 • Föregående belöning: 3000 juveler

Rakning 501–750:

 • Ny belöning: 2000 juveler
 • Föregående belöning: 2000 juveler

Rankning 751–1000:

 • Ny belöning: 1200 juveler
 • Föregående belöning: 1200 juveler

Rankning 751–1000:

 • Ny belöning: 600 juveler
 • Föregående belöning: 600 juveler

Rankning 751–1000:

 • Ny belöning: 200 juveler
 • Föregående belöning: 200 juveler

Målet med dessa ändringar är att ge mer värde åt alla spelare när de klättrar i rankningen och minska problemen för allianser och alliansledare som orsakas av försök att tappa eller vinna rankning, ofta under evenemangens sista timmar.Dessutom vill vi belöna fler spelare med evenemangstitanen och ge tillräckligt med 4-stjärniga titaner för att ge ännu fler spelare chansen att tävla i de högre ligorna och utnyttja funktionen titanprestige som introducerades i spelet förra året. Genom att fördubbla antalet allianser som blir belönade med evenemangstitanen (ökat från de 50 bästa till de 100 bästa), tror vi att den kraftfulla metatitanen blir mer uppnåelig för ett betydande antal spelare.Vi vill även påpeka att några av dessa förändringar har gjorts för att motverka oavsiktliga eller obalanserade beteenden som upptäcktes under analysen av evenemangsdeltagandet. Till exempel använde vissa spelare särskilda spelstilar för att uppnå rankningsbelöningar utan att varken delta särskilt mycket eller vinna många själar, vilket inte var avsikten med resultattavlorna och allianskrigsevenemangen. Vi tycker att spelare ska belönas för att de deltar och anstränger sig, och att allianser bör nå berömmelse för att de håller ihop, har många medlemmar och sätter mål för dem under evenemangen. Vi vill inte uppmuntra till att alliansmedlemmar sparkas, att det byts allianser eller att medlemmar hindras från att vinna själar.Som med alla ändringar vi gör i spelet kommer vi att hålla spelarnas respons under noggrann uppsikt och vi kommer fortsätta att göra ändringar om vi anser att de är nödvändiga. Vi vill påminna communityn om att vi tar in all feedback från alla våra kanaler. Vi vill tacka er som kontaktat oss för att berätta om vad ni tycker om allt som rör Dawn of Titans. Vi är oerhört tacksamma och stolta över den starka community som DoT har utvecklat genom åren. Vi hoppas att du ser fram emot våra kommande evenemang med helt nya titan-pantheoner och spännande nya händelseutvecklingar.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dawn of Titans Game GUIDE