Categories

PUBGM – Tại sao tôi không sử dụng được trò chuyện thoại với đồng đội?

1)Vui lòng đảm bảo rằng game đã được cấp quyền sử dụng micrô trên thiết bị của bạn, và sau đó khởi động lại game. 2)Vui lòng đảm bảo rằng âm lượng trong cài đặt Âm thanh đã được bật và bạn đã chọn đúng kênh trò chuyện.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Play free anywhere, anytime. PUBG MOBILE delivers the most intense free-to-play multiplayer action on mobile. Drop in, gear up, and compete. Survive epic 100-player classic battles, payload mode and fast-paced 4v4 team deathmatch and zombie modes. Survival is key and the last one standing wins. When duty calls, fire at will!