Categories

FarmVille – Jag ser att jag kan hämta en tomtbelöning i min djursamling, men ingenting händer när jag trycker på den. Är det en bugg?

Från och med vår senaste uppdatering får du tomter genom att upptäcka och låsa upp nya djurraser. Tomterna blir tillgängliga direkt, även om du inte hämtar belöningen via din djursamling. Om du märker att ingenting händer när du trycker på knappen “Samla in” i djursamlingens gränssnitt så betyder det att dina nya tomter redan har placerats ut direkt på din gård. Vårt designteam är medvetet om att detta kan orsaka förvirring och jobbar på att tydliggöra hur tomter och belöningar låses upp i kommande uppdateringar.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE