Categories

FarmVille – Vad är museumevenemang?

Museumevenemang är tidsbegränsade evenemang som blir tillgängliga när du når nivå 13. Du får tillgång till dessa evenemang från Museet på vänster sida av gården.Nya unika evenemangsteman dyker upp då och då på din gård. Varje evenemang varar i 11 dagar och har tre dagars väntetid mellan nya evenemang. I dessa evenemang slutför du museiuppgifter genom att fullborda beställningar innan de löper ut för att få museipoäng. Du kan se fyra uppgifter åt gången.Museipoängen du får låser upp exklusiva priser, nya material och hantverk som hjälper dig att få fler poäng!Du kan fullborda beställningar genom att tillverka unika evenemangsföremål till museet i blomstervagnen.Varje evenemang har ett eget unikt popup-fönster där du kan söka efter material som används vid tillverkning av beställningsföremålen. Växthuset är popup-fönstret för evenemanget Vackra blommor.I popup-fönstret söker du efter material genom att använda museiverktyg. Du kan hitta ytterligare material för tillverkning och museiverktyg genom att rensa bort exklusivt bråte innan det försvinner. Rensa bort bråten genom att använda en hjälpreda och energi. Bättre verktyg ger bättre samlarföremål.Håll koll efter bonusföremål runtom på gården. Du hittar dessa föremål när du skördar grödor och samlar in från djur.Belöningar för museumevenemangHämta dina priser från belöningsfliken. Belöningsfliken visar alla möjliga individuella belöningar som du kan låsa upp för evenemanget. Alla evenemang har nya exklusiva belöningar! Museumevenemang med gemenskapenLås upp fler priser genom att arbeta med din gemenskap.Gemenskapsfliken visar alla möjliga gemenskapsbelöningar som medlemmar kan låsa upp för evenemanget.Du kan komma åt ledartavlan för gemenskaper via knappen Ledartavla i det övre högra hörnet av gemenskapsfliken. Popup-fönstret Ledartavla listar alla gemenskapsmedlemmar och listar alla medlemmar i rangordning efter hur många poäng de har bidragit med till evenemanget.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE