Categories

Hay Day – Petrol | Hay Day – Bahasa Melayu

Anda memerlukan petrol untuk memandu trak anda di sekitar desa!

Ketik pada ikon petrol di sebelah bawah kanan skrin untuk lihat penjana petrol. Nombor pada butang menunjukkan jumlah petrol yang anda ada (1 unit Petrol = 1 pergerakan).

Bagaimanakah cara mendapatkan petrol?

Putaran Petrol

Setiap hari, anda mendapat satu putaran petrol yang memberikan bilangan petrol rawak secara percuma!

Kumpul Mata Matahari

Melakukan tugasan petrol akan mengisi bar mata matahari yang memberikan putaran petrol. Tugasan ini diset semula setiap 24 jam (tugasan sama sepanjang hari) tetapi boleh dilakukan tanpa had. Yang hebatnya ialah mata matahari tambahan akan ditambah ke bar mata matahari yang seterusnya untuk putaran petrol berikut!

Stesen Minyak

Di stesen minyak, anda boleh membeli sejumlah petrol rawak menggunakan permata. Ini akan memulakan tempoh bertenang sehingga bekalan petrol baharu tersedia. Jika anda bernasib baik, anda mungkin akan mendapat petrol percuma! Selepas petrol percuma dikumpul, stesen minyak tidak akan serta-merta memasuki tempoh bertenang. Sebaliknya, ia menawarkan petrol yang boleh dibeli menggunakan permata. Jika petrol tambahan dibeli, stesen akan ditutup untuk satu tempoh.