Categories

Hay Day – Oduncu | Hay Day – Türkçe

Oduncu teklifi 25. Seviyeden itibaren sınırlı olarak gözükür. Fırsat sırasında çiftliğinizde 20 ya da daha fazla tamamen ölü ağaç ve çalı varsa çalışır.

Oduncuyu, aynı sayıda ölü çalı ve ağacı kesmek için gereken balta ve testereleri satın almak için harcayacağınız elmas sayısının yarısına çalıştırabilirsiniz. Teklifi her satın aldığınızda 20 ağaç ve çalı kesilir. Ölü bal özü ağaçlarınız varsa önce bunlarla ilgilenip ardından rastgele ölü ağaç ve çalılarınızla ilgilenir.

Teklif penceresinde oduncunun aslında arkadaş canlısı komşunuz Greg olduğunu görebilirsiniz! Ancak Greg çiftliğinizde görünmeyecek. Yalnızca seçtiğiniz ölü çalı ve ağaçların aynı anda kesildiğini göreceksiniz.