Categories

King of Avalon:Hvordan bruker jeg Smi Bygning? – [Norwegian Bokmål]

I Smien kan du smi utstyr ved å bruke Ruller og andre materialer. Ruller kan bli syntetisert med Rulle Fragment, som kan finnes fra Tarot Forutsigelse i Spåkone og i Rulle Kister i Butikken, også materialer som behøves for å smi utstyr kan bli funnet når du attakkerer Monstre og Barbarske Leirer.