Categories

King of Avalon:Hva er Krystall Ball? – [Norwegian Bokmål]

Du kan få en Krystall Ball forutsigelse med Drake Skala eller Gull. Hvis du får tre av en type, skal du vinne en av de bestemte objektene; og fem av en type, skal du vinne fem av dem. Hvis du får fem Jackpot mynter, så får du Jackpot og en varsling skal dukke opp i spillet for alle Rikene!


Notat: Hver gang en Herre spiller, skal en andel av Gull som brukes blir lagt til Jackpot totalt. Jo flerer Herrer spiller, jo større Jackpot skal du ha mulighet til å få!