Categories

King of Avalon:Hvordan kan du bruke Teleportering? – [Norwegian Bokmål]

Det er fire typer av teleportering i spillet:
– Begynner Teleportering – Avansert Teleportering – Tilfeldig Teleportering – Allianse Teleportering

Alle av dem kan brukes å teleportere Byen din til en annen beliggenhet, men opsjon for flytting også måter å bruke det på er ulike.
Hvordan kan jeg bruke en Begynner Teleportering? Det å bruke det, må du komme til Riket som du vil teleportere til og klikk på hvor som helst i Riket. Klikk på Teleportering og bekreft, og du skal bli tildelt tilfeldige koordinerer i dette nye Riket. Hvis du er i en Allianse, så kan du ikke bruke en Bgynner Teleportering.
Hvordan kan jeg bruke en Allianse Teleportering?
Velg Allianse Teleportering i din Objekter Lagring og klikk på BRUK. System skal velge en tigjengelig beliggenhet nær til Allianse Festing automatisk. Hvis det ikke er Festing, så skal en beliggenhet nær til Allianse leder bli valgt. Klikk TELEPORTER og din By skal bli flyttet.
Din Allianse leder kan også sende en teleportering invitasjon til deg, men husk at det å akseptere invitasjon ikke sikrer en gratis teleporting. Du trenger en Avansert Teleporting/Allianse Teleportering objekt eller Gull til å teleportere på denne måten. En Tilfeldig Teleportering eller Begynner Teleportering kan ikke brukes til å teleportere innen ditt Allianses territorium.
Vennligst og legg merke til at Allianse Teleportering ikke kan tillate deg å velge din egen beliggenhet!
Hvordan bruke en Avansert Teleportering? Hvis du har en AvansertTeleporteringi din Objekter Lagring, kan du trykke på ønsket sted på Riks kart, trykker du "Teleporter". Deretter kan du dra Byen din til den nøyaktige plasseringen. Fire fulle fliser er nødvendig forTeleporteringå være vellykket. Når alle fire brikkene er markert grønt, kan du trykke TELEPORTER og din by skal bli teleportert .
Hvordan du bruker en Tilfeldig Teleportering? Hvis du vil bruke, gå til Objekt Lagring, trykk på den TilfeldigeTeleporteringog trykk "BRUK" for å bli flyttet til tilfeldige koordinater på kartet.
Hvordan kan du bruke en Festning Teleport:Velg Festning Teleport i dine Objeter inventar og klikk på BRUK. Det systemet skal velge en tilgjengelig beliggenhet automastisk nær til Allianse Festning. Hvis det er ingen Festning, så er det en beliggenhet nær til Allianse leder skal bli valgt. Klikk på TELEPORT og din By skal bli fjernes.