Categories

King of Avalon:Wat is het Zwarte Woud? – [Dutch]

Het Zwarte Woud is een dichtbegroeid woud rondom het Meer van Avalon. Morgana heeft een spreuk hierover uitgesproken om te voorkomen dat je Avalon kunt bereiken. Marcheren onder haar magie zal een traag en wreed proces zijn, maar het is zeker mogelijk.
Legerkampen plaatsen in dit gebied echter is onmogelijk. Jouw Muur Sterkte zal ook beïnvloed worden door haar magie. Als jouw Stad zich in het Zwarte Woud bevindt en je verliest de strijd na een aanval, dan zul je automatisch geteleporteerd worden naar een willekeurige locatie in het Koninkrijk.