Categories

King of Avalon:Hva er den Allianse Aktiviteten? – [Norwegian Bokmål]

Den Allianse Aktiviteten er en aktivitet som på tvers av Riket, hvor Allianser kan konkurrere mot Allianser i andre Rik!
Under den tidsbegrenset aktiviteten kan din Allianse få tak i poeng for spesifikke aktiviteter i avsatte tiden.
Det er fem ulike steg, hver av dem har deres egne rangeringer og en ulik type av aktivitet. Den sekvensen av aktiviteter er tilfeldige. TOP Allianser i steg rangeringer eller generelle rangeringer skal få store premier som sendes gjennom Epost i spillet på slutten av stegene og generell aktivitet.