Categories

King of Avalon:จะทำอย่างไรหากเมืองของฉันถูกเผา? – [Thai]

หากคุณถูกโจมตีและแพ้การต่อสู้ เมืองของคุณจะถูกเผา ซึ่งในขณะที่ถูกเผานี้ การป้องกันของกำแพงของคุณจะลดลง คุณสามารถดับไฟในทันทีโดยการใช้เหรียญทอง หรือรอให้ไฟดับเองหลังผ่านไป 30 นาที ซึ่งคุณสามารถเพิ่มการป้องกันกำแพงของคุณได้อีกครั้งโดยการซ่อมแซม หากการป้องกันกำแพงของคุณลดลงจนถึง 0 เมืองของคุณจะถูกย้ายไปตำแหน่งใหม่ในแผนที่แบบสุ่ม และการป้องกันกำแพงของคุณจะถูกเพิ่มจนเต็มอีกครั้ง