Categories

King of Avalon:Hur får man Talangpoäng? – [Swedish]

Du kommer att få talang poäng varje gång din Herr nivå uppgraderas : Du får 3 talang poäng mellan herr nivå 1 och 10; 4 talang poäng mellan Nivåer 11-20; 5 talang poäng mellan Nivåer 21-30; 6 talang poäng mellan Nivåer 31-40; 7 talang poäng mellan Nivåer 41-50 och 8 talang poäng mellan Nivåer 51-60. Du kan uppgradera din Herr nivå genom att öka din Herr XP nivå. Herr XP kan erhållas genom att döda monster och med användning av Herr XP föremål.