Categories

King of Avalon:Byggnad – Förvaringshus – [Swedish]

Förvaringshuset garanterar skydd för en viss summa av resurser om du blir attackerad och förlorar striden. Ju högre nivå av Förvaringshuset desto mer resurser kommer att skyddas.

Osamlade resurser från dina Gårdar, Sågverk, Gruvor är inte skyddade av ditt Förvaringshus. Det är därför en god idé att samla dessa när du kan.