Categories

King of Avalon:อาคาร – หอรักษาการณ์ – [Thai]

เป็นหูเป็นตาให้กับเมืองของคุณหอรักษาการณ์จะคอยสอดส่องการสอดแนมและเดินทัพของศัตรู อัพเกรดเพื่อรับข้อมูลของศัตรูที่ละเอียดยิ่งขึ้น

หน้าจอของคุณจะกะพริบเป็นสีแดงหากหอรักษาการณ์ตรวจพบการสอดแนมหรือเดินทัพจากศัตรู ซึ่งจะมีไอคอนหอรักษาการณ์ปรากฏขึ้นมา ให้แตะที่ไอคอนนี้เพื่อดูรายละเอียดของศัตรู