Categories

King of Avalon:Hur kan jag ändra Kungarike? – [Swedish]

Bara spelare som har varit registrerade mindre än 5 dagar samt Fästningsnivån är lägre än nivå 6 kan ändra Kungarike. För att ändra Kungarike (server): klicka på knappen Kungarike -> Karta -> Globen -> klicka på Kungariket som du vill byta till och klicka sedan på Kartan för att teleportera till det nya Kungariket och du kommer att hamna på en slumpmässig plats.
* Notera: innan du ändrar kungarike så måste du först se till att du inte är med en Allians.