Categories

King of Avalon:Hur använder man Teleport? – [Swedish]

Det finns 4 typer av teleport i spelet:
– Nybörjarteleport – Advancerad Teleport – Slumpmässig Teleport – Allians Teleport
– Borg Teleport
Alla dessa kan användas för att teleportera din stad till en annan plats, men alternativen för omlokalisering samt metoder för att använda dem är olika.
Hur man använder en Nybörjarteleport? För att besöka kungariket som du vill teleportera till, peka på valfri plats i kungariket. Tryck på Teleport och bekräfta, och du kommer att tilldelas slumpmässiga koordinater i det nya kungariket. Du kommer inte att kunna använda nybörjarteleporten om du är i en Allians.
Hur man använder en Allians Teleport? Välj Allians Teleport i föremål lager och tryck på ANVÄND. Systemet kommer automatiskt att välja ett tillgängligt läge nära Allianns Fästningen. Om det inte finns någon borg kommer du att placeras nära Allians ledaren plats. Tryck på TELEPORT och din stad kommer att flyttas.
Din allians ledare kan också skicka dig teleport inbjudan men kommer ihåg om du accepterar inbjudan innebär inte att du kommer att teleporteras gratis. Du behöver teleport föremål eller guld för att teleportera.
Vänligen notera, Allians Teleport kommer inte att tillåta dig att välja din egen plats!
Hur man använder en Avancerad Teleport? Om du har en Avancerad Teleport i föremål lager, tryck på en önskad plats på kungarike kartan, klicka sedan på "Teleport". Du kan sedan dra staden till den exakta platsen. Fyra fulla plattor behövs för att teleport framgångsrikt. När alla fyra plattor grönmarkerad, kan du trycka på TELEPORT och din stad kommer att teleporteras.
Hur man använder en Slumpmässig Teleport? Om du vill använda, gå till lager, tryck på Slumpmässig Teleport och tryck på "använd" för att flyttas till slumpmässiga koordinater på kartan.
Hur man använder en Borg Teleport:Välj en Borg Teleport i ditt lager och tryck på "använd". Systemet kommer automatiskt att välja en plats nära Allians Borgen. Om det inte finns någon Borg kommer du att teleporteras till en plats nära din Allians ledare.