Categories

King of Avalon:Alkhemist hörnan – [Swedish]

Alkhemist hörnan
Alkhemist hörnan är en ny funktion som är tillgänglig i din stad. Byggnaden låter dig återanvända vissa föremål och köpa Hjälte, Herre, Drake och utrustningsrelaterade föremål!


Kuponger:
· Utrustningskupong: låter dig köpa utrustningsrelaterade föremål
· Magisk kupong: låter dig köpa Drak oche Herr relaterade föremål
· Hjälte kupong: låter dig köpa hjälte relaterade föremål

Smältdegel:

Smältdegel är fliken där du kan byta din faktiska föremål mot kuponger.

Från smältdegel kommer du att ha en överblick över alla dina tillgängliga föremål. För att fortsätta med en förvandling, tryck på föremålet som du vill förändra, välj hur mycket det föremålet och bekräfta ditt val genom att klicka på "Använd". Klicka på "Förvandla " och dina kuponger kommer att läggas till direkt.

Obs: Du kan inte ångra ditt val när du val har förvandlat föremålet, så var försiktig innan du trycker på knappen förvandla.

a. Utrustningskuponger kan erhållas genom att omvandla Herr utrustningsrullar. Hur många kuponger du får beroende på rullen.

b. Magiska kuponger kan erhållas genom att omvandla Drak eller Herr XP. Ju mer XP du förvandlar desto fler kuponger får du.

c. Hjälte kuponger kan erhållas genom förvandling av hjälte fragment. Ju ovanligare Hjälte fragment desto fler kuponger får du.

När du har tillräckligt med kuponger kan du köpa erbjudandet från Alkhemist hörnan