Categories

King of Avalon:HUR FÅR MAN FÖRSTÄRKNING? – [Swedish]

Du behöver bygga en Ambassad för att kunna få förstärkning. Antalet trupper som förstärkning som du kan få beror på nivån av din Ambassad. Du kan välja att skicka dem tillbaka när du vill.

Om du önskar att skicka förstärkning till en av dina allierande, vänligen tryck på deras Stad på Kungarike Kartan och välj Förstärkning. Antalet trupper som du kan skicka beror på nivån av din allians medlems ambassad nivå samt din Marsch storlek. Du kan endast skicka förstärking till en Allians medlem åt gången.

De trupper som du skickade som förstärkning som förlorades under en strid kommer att behandlas som skadade och kommer att skickas till ditt Sjukhus om det finns plats.