Categories

King of Avalon:[Uppdatering 2.8] Allians Teknik Snabbforskning – [Swedish]

Snabbforskning är en ny funktion tillgänglig från din Allians Teknik fliken.

Efter att ha startat en forskning från den här fliken kan R4 och R5-medlemmar i en allians påskynda forskningstiden genom att trycka på knappen "Påskynda" från Teknik. Snabbforsknings funktionen kommer att förbruka en del av dina alliansfonder.