Categories

King of Avalon:Allians FAQ´s – [Swedish]


1 Skapa eller gå med en Allians

Tryck på Allians ikonen längst ned på skärmen för att komma in i alliansgränssnitt där du kan gå med eller skapa en allians.

Fästningsnivån 5 eller lägre kan skapa en allians för 200 guld. Nivå 6 eller högre kan skapa en allians gratis.


Språket på Alliansen är automatiskt inställd på samma språk som allians ledaren, men kan ändras när som helst.


Om du skapar en allians, kom ihåg att ditt namn och motto kommer att spela en viktig roll för att locka den typ av spelare som du vill ska gå med i din Allians.

2 Hur ändrar jag, lämnar och upplöser jag en allians?

Du kan endast gå med en Allians åt gången.

Att gå med en annan Allians, kan du antingen trycka direkt på en inbjudan som dyker upp på skärmen, eller tryck längst ner på skärmen för att visa andra möjliga allianser för att gå med.


Du är fri att ändra Allians när du vill, men du måste alltid lämna din nuvarande allians först. För att göra detta tryck på Allians längst ner på skärmen och sedan gå till "Hantera" och tryck "Lämna".


Endast Allians Leader har befogenhet att upplösa en allians. Om ledaren vill lämna eller ändra Allians utan att upplösa det måste de utse en annan Allians ledare först innan detta sker. Att upplösa tryck på "Allians" längst ned på skärmen och sedan gå till "Hantera" och tryck "Upplös".


Kom ihåg att starka relationer inom en allians kommer att utgöra grunden för din framgång.

3 Hur kan jag ändra min Allians rank?

Din Allians Rank kan endast ändras av Ledaren eller av en annan medlem som är två eller flera rank högre än dig. Om ni är två eller flera rank högre än en allierad så har du möjlighet att främja eller degradera dem.


Tryck därefter på Allians ikonen längst ned på skärmen:


Tryck på Medlemmar för att visa rankingen i din Allians.


Klicka på Behörigheter inom menyn HANTERA för att se vilka rättigheter varje Allians Rank har.