Categories

King of Avalon:Jak przenieść konto na inne urządzenie? – [Polish]

Używając Facebooka, Google Play lub Game Center możesz z łatwością przenieść swoją aktualną grę na jakiekolwiek urządzenie. Pamiętaj jednak, że Facebook i Google PLay zezwalają na połączenie z tylko jednym kontem gry.
1. Najpierw upewnij się, że postęp aktualnej gry jest poprawnie zachowany i gra połączona jest z Facebookiem / Google Play / Game Center na Twoim starym urządzeniu. 2. Pobierz King of Avalon ze swojego sklepu z aplikacjami i zainstaluj grę na nowym urządzeniu. 3. Otwórz King of Avalon na swoim nowym urządzeniu i upewnij się, że Twoja gra nie jest uruchomiona na żadnym innym urządzeniu. 4. Naciśnij na swój avatar -> idź do ustawień (złoty trybik w lewym dolnym rogu) -> Konto -> Przełącz Konto i wybierz Facebook lub Google Play/Game Center, aby zalogować się do gry połączonej z tym kontem.