Categories

Brawl Stars – ฉันไม่ได้รับสิ่งที่สั่งซื้อ!

ปกติแล้วจะส่งมอบสิ่งที่สั่งซื้อในทันที แต่บางทีก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อย เมื่อมีความล่าช้าใดๆ เกิดขึ้น นั่นหมายความว่ากำลังมีการดำเนินการตามการซื้อนั้นอยู่ ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คเดิมซ้ำอีกครั้ง เพราะมันจะมาถึงในไม่ช้า!

หากเกิน 24 ชั่วโมงไปแล้วท่านยังไม่ได้รับของที่ซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ iTunes Apple เป็นผู้ดำเนินการกับทุกการชำระเงินที่ทำผ่านเกม ท่านสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่นี่

หากทำการซื้อผ่าน Google และเกิน 24 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้รับของที่สั่งซื้อ กรุณาติดต่อหาเราพร้อมภาพหน้าจอที่มีใบเสร็จคำสั่งซื้อของท่าน ID การทำธุรกรรม (ที่ดูคล้ายๆ แบบนี้ – GPA.1234-1234-1234-12345) ที่ตอนท้ายของเอกสารจะต้องปรากฏอยู่บนภาพหน้าจอ

มองไม่เห็นการสมัครรับบริการ?

กรณีที่ท่านมองไม่เห็นการสมัครรับบริการที่ท่านชำระเงินไปปรากฏในเกม ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไข:

  • ดูให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าสู่ระบบร้านค้าของแอป (เช่น Google Play หรือ iOS App Store) ด้วยบัญชีเดียวกับที่ใช้ทำการซื้อ
  • ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชีที่ท่านใช้ทำการซื้อ
  • รออีก 24 ชั่วโมงเนื่องจากบางครั้งการต่ออายุการสมัครรับบริการก็ล่าช้าด้วยเหตุผลอันไม่อาจทราบได้
  • หากขั้นตอนเหล่านี้ใช้การไม่ได้ กรุณาติดต่อหาเราพร้อมภาพหน้าจอของใบเสร็จที่ท่านทำการซื้อการสมัครรับบริการ

    เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดแจ้งให้เราทราบหากมีอะไรที่เราช่วยเหลือท่านเพิ่มเติมได้