Categories

Brawl Stars – Điểm Sao

Dành cho những người chơi có Chiến binh Brawl từ 550 cúp trở lên: thay vì biến mất, số cúp trên 500 đó sẽ được chuyển đổi thành Điểm Sao vào cuối Mùa giải! Số Điểm Sao bạn được thưởng sẽ tùy thuộc vào số cúp bạn đã thu thập được cho mỗi Chiến binh Brawl vào cuối mùa giải. Với mỗi Chiến binh Brawl có từ 500 cúp trở lên, bạn có thể xem mình sẽ nhận được bao nhiêu Điểm Sao bằng cách nhấn một lần vào biểu tượng thứ hạng ở màn hình của Chiến binh Brawl đó. Bạn cũng sẽ nhận được Điểm Sao mỗi khi có Chiến binh Brawl lần đầu đạt đến một thứ hạng nhất định.

  • Hạng 10 = 100 Điểm Sao
  • Hạng 15 = 200 Điểm Sao
  • Hạng 20 = 300 Điểm Sao
  • Hạng 25 = 400 Điểm Sao
  • Hạng 30 = 500 Điểm Sao
  • Hạng 35 = 600 Điểm Sao

Hãy dùng Điểm Sao để mua vật phẩm độc quyền từ Cửa hàng. Danh sách vật phẩm Điểm Sao sẽ được làm mới lại thường xuyên, nên hãy nhớ ghé Cửa hàng mỗi ngày nhé!