Categories

Brawl Stars – Nhật ký Chiến đấu

Nhật ký chiến đấu đã xuất hiện!

Bạn có thể truy cập thẻ Nhật ký Chiến đấu bằng cách chọn biểu tượng bảng tạm ở phía trên màn hình chính.

Thông tin bạn có thể xem khi truy cập nhật ký chiến đấu:

  • 25 ván chơi gần nhất của bạn

  • Ván chơi mới nhất được hiển thị trên đầu danh sách.

  • Bạn có thể kiểm tra hồ sơ của người chơi khác và thêm thành viên đội đồng minh làm bạn bè

Các thông tin hữu ích khác bạn có thể tìm thấy trong nhật ký chiến đấu:

  • Chế độ và bản đồ trong trận chiến trước của bạn.

  • Lượng cúp tăng/giảm

  • Cấp Chiến binh Brawl của bạn và số lượng cúp cho các Chiến binh Brawl còn lại tham gia trận đấu

  • Người chơi Ưu tú (trừ chế độ Sinh tồn)