Categories

[Mobile Legends] -如何開始一場戰鬥? – [繁体中文]

如何開始一場戰鬥?

剛進入遊戲時,會有新手教學引導,指導你如何成功匹配一場戰鬥。基本操作為:     1.主介面中點擊中間的紅色按鈕開始匹配                2.耐心等待雙方5個隊友都到齊3.點擊進入遊戲                      4.選擇自己想使用的英雄5.點擊開始,在等待時間結束後,戰鬥就開始了。