Categories

[Mobile Legends] -如何綁定帳號? – [繁体中文]

如何綁定帳號?

1.點擊左側頭像打開基本資料介面               2.點擊右下角帳號按鈕                            3.在帳號管理介面點擊綁定帳號按鈕                     4.登錄google play或者facebook帳號,同意授權後即可成功綁定遊戲ID                         5.如果需要解綁帳號,則同樣需要登錄對應綁定的google play或者facebook帳號完成解綁