Categories

Empires & Allies – Hoe kan ik de indeling van mijn post wijzigen?

Tik op je bezette gebied op het speelveld om het contextmenu weer te geven. Je kunt de indeling van je post wijzigen door de knop Beheer te selecteren.Tik op je gebied om het contextmenu weer te geven. Selecteer Beheer om de indeling van je post aan te passenJe kunt meer dan 6 troepenvlaggen op de missiepost plaatsen om je verdediging te versterken. Deze extra troepenvlaggen zijn uitsluitend beschikbaar voor alliantiemissies en gelden niet voor je basis.Je kunt de indeling van je post wijzigen door gebouwen te verplaatsen en omega-eenheden in te zetten voor de verdediging. Je kunt tijdens de voorbereidingsfase echter geen oorlogsfabriekgebouwen neerzetten. Alleen de oorlogsfabriekgebouwen die vóór de voorbereidingsfase werden geplaatst, zijn beschikbaar.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE