Categories

Empires & Allies – Hoe val ik een vijandelijke post aan?

Nadat je bent aangekomen in het doelgebied (het vijandelijke gebied), komt de optie Aanvallen beschikbaar mits het doelgebied niet al wordt aangevallen. Als de doelpost al wordt aangevallen door een van je bondgenoten, moet je op je beurt wachten, dwz. wachten tot de aanval voorbij is, en dan aanvallen.Het gebied knippert rood als een tegenstander bezig is met AANVALLEN.Om de aanval voor het gevecht te starten, tik je op het vijandelijke gebied om het contextmenu te openen en kies je VAL AAN.De naam van de speler in de wachtrij wiens troepen het doel hebben bereikt, wordt weergegeven in het onderdeel ‘Inkomende troepen’. Hij of zij kan een post aanvallen door de optie VAL AAN te selecteren.Als er meerdere troepen op hetzelfde gebied aankomen, dan start het gevecht voor de eerste die aanvalt. De anderen komen in de wachtrij terecht. Als het gevecht voorbij is en de vijandelijke post nog gezondheid over heeft, kan elke andere speler in de wachtrij een aanval starten. De anderen blijven weer in de wachtrij staan.Als het gebied waar je naartoe marcheert tijdens de mars of terwijl je in de wachtrij staat van eigenaar verandert, dan krijg je geen aanvalsoptie te zien. Je kunt dan alleen nog maar terugkeren.De indeling van de post op het veroverde gebied is hetzelfde als die van de speler die het veroverd heeft.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE