Categories

Empires & Allies – Hva er Gator MK2 sin superevne?

Gator MK2s superevne «Magmaball», den samme som Gators superevne, er i hovedsak en flyktig kanonkule som brenner! Når superevnen er klar, kan du trykke på super-knappen for å avfyre. Magmaballen eksploderer i sammenstøt og påfører skade på tropper og bygninger innenfor spruteradiusen. «Napalmmagmaen» sakker også fiendens bevegelighet og avfyringshastighet!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE