Categories

Empires & Allies – Hvilke mål prioriterer solbladet?

I et miljø med mange mål, og hvis noen av de følgende er innen rekkevidde, prioriterer solblad mål på følgende måte: omegaer, ionkanon, strålekanon, artilleri, metallregn, defensive bygninger, HK, bakketropp og til slutt hvilke som helst andre bygninger. For å tvinge solbladet til å angripe en spesifikk bygning, kan du bruke omega-kontrollgruppen på den aktuelle bygninger og skyte solbladet når innen rekkevidde.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE