Categories

Empires & Allies – Hvordan oppnår jeg høyere nivåer?

Spilleren kan forfremmes til et høyere nivå, forbli på samme nivå eller degraderes til et lavere nivå, alt avhengig av hvilken grad man har ved ukens slutt. Det er fire nivåer til sammen. Disse er som følger:

  • Vanlig nivå
  • Avansert nivå
  • Elitenivå
  • Legendenivå

Alle spillere starter på det vanlige nivået og kan oppnå høyere nivåer. Fremgangen er lineær, noe som innebærer at spilleren bare kan gå opp ett nivå av gangen. Når sesongen er over, tilbakestilles nivået for alle spillerne, og alle starter på det vanlige nivået.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE