Categories

Empires & Allies – Kan jeg bruke andre Omegaer enn ukens Omega i mesterarenaen?

NEI. Du kan bare bruke Omegaen for ukens poengtavle, «ukens Omega», i mesterarenaen. Du må utplassere ukens Omega i robotfabrikken for å kunne angripe. Du kan delta og angripe motstandere i arenaen så lenge ukens Omega er låst opp og i live.Har du ikke låst opp ukens Omega i robotfabrikken, vil du ikke kunne delta i ukens hendelse.Ukens Omega er påkrevd for å utføre angrep, og den samme Omegaen utplasseres også automatisk på fiendens base, der den vil ligge i forsvar.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE