Categories

Empires & Allies – Hvilken Omega brukes i forsvar når en motstander angriper basen min i mesterarenaen?

Når du blir angrepet av en motstander på ukens poengtavle, utplasseres ukens Omega i robotfabrikken automatisk, uavhengig om ukens Omega var utplassert i robotfabrikken. I forsvar utplasseres ukens Omega alltid med full helse.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE