Categories

Empires & Allies – Må jeg utplassere ukens Omega i robotfabrikken for å kunne angripe motstanderen?

NEI. Hvis ukens Omega i robotfabrikken er i live, byttes Omegaen som kan utplasseres på slagmarken automatisk til ukens Omega når spilleren angripes i mesterarenaen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE