Categories

Empires & Allies – Hva er Falcon MK2s superevne?

Falcon MK2s superevne er «Bulwark», det samme som Falcon MK1. Denne superevnen gir vennlige enheter og bygg rundt den et skjold som gjør dem udødelige i 6 til 8 sekunder. På nivå 5 vil Falcon MK2 låse opp en ny evne som helbreder enheter og bygg som påvirkes av superevnen. Det gir dem også et skjold.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE