Categories

Empires & Allies – Hvordan får jeg tilgang til Falcon MK2?

Tidlig tilgang er tilgjengelig for spillere med HK på nivå 8 og over. For å bruke Falcon MK2 i kamp før alle andre må du kjøpe tidlig tilgang. ELLER du kan bruke 400 kvantekjerner til å få tilgang til Falcon MK2. Skaff kvantekjerner ved å fullføre allianseoppdrag, eller kjøp elitelagre for å motta dem som tilfeldige slipp.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE