Categories

Empires & Allies – Hva er kravene for å delta i allianseoppdragene?

I øyeblikket er det kun spillere med et HK-nivå på 12 eller høyere, og som også er del av en allianse med et prestisjenivå på 4 eller høyere, som kan delta i alliansekriger. Vi planlegger imidlertid å utvide muligheten til flere spillere etter hvert.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE