Categories

Empires & Allies – Hva er forberedelsesfasen, og hva er handlingene jeg kan foreta meg i denne fasen?

Etter at en passende motstander er funnet via matchmaking, vil oppdraget automatisk gå til forberedelsesfasen.Forberedelsesfasen er, som navnet tilsier, tidsperioden gitt til å okkupere et område og sette opp en utpost, gjøre endringer for utposten (endre bygningers posisjon) via «ADMINISTRER» og befeste forsvarene dine for de kommende kampene.Alle disse handlingene kan utføres fra oppdragstavlen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE