Categories

Empires & Allies – Hvordan marsjerer jeg mot fiendens territorier?

For det første må du alltid huske på at du kun kan matches mot (fienders) territorier som har minst ett tilstøtende territorium som er tatt eller erobret av en alliert. Det må være en vei med vennlige territorier som knytter sammen utposten din og fiendens territorium.Husk at røde territorier tilhører fienden, mens blå territorier tilhører troppen din.Du kan marsjere til de merkede territoriene, siden minst ett av de tilstøtende territoriene er tatt av teamet ditt.Trykk på territoriet du kan marsjere til, og velg «Marsj.Trykk på et fiendtlig territorium og velg «MARSJ»Ved valg av noden som spilleren ønsker og kan marsjere til, vil tiden marsjen tar, vises.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE