Categories

Empires & Allies – Hvilke tropper kan jeg bruke i allianseoppdrag?

Tropper trent opp i hovedbasen kan brukes i allianseoppdrag til å angripe utposter. Oppsamlingsplassene vil deles for både vanlig PvP/PvE og allianseoppdrag.Det vil være et «Tren på nytt»-alternativ i grensesnittet til allianseoppdrag, så du raskt kan trene opp tropper på oppstillingsplassen uten å måtte gå tilbake til hovedbasen.Innsatsstyrke brukt på en oppstillingsplass vil reflekteres i allianseoppdrag, og innsatsstyrken vil utløpe i henhold til den vanlige varigheten.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE